Postup výroby


Projekt

Stavba rámu vždy začíná komunikací se zákazníkem. Cílem je určit vhodný typ kola podle plánovaného využití, domlouváme se na rozměrech kol a šířce plášťů, typu řidítek, typu brzd a budoucím vybavení.

V další části musíme vytvořit geometrii kola. Pro tuto část potřebuji znát několik charakteristických tělesných rozměrů budoucího majitele, pomůže mi i přemeření stávajícho kola a fotografie posedu na kole z profilu. Podle požadovaného využití kola se domluvíme na výškovém umístění řidítek vůči sedlu a získáme základní tři body geometrie budoucího kola - polohu středu, sedla a řidítek.

Pro tyto tři body nyní musíme vytvořit rám. Zde začínají hrát roli úhly hlavové trubky, offset vidlice, délka zadní stavby, rozvor kol, délka představce apod., které ovlivní chování kola. Kolo je tak možné naladit pro klidnou jízdu s brašnami nebo sportovnější jízdu. Výsledek musí také trochu vypadat, proto délku hlavové trubky volím tak, aby nemusely být použity podložky pod představcem. Geometrii ovlivňuje i plánované použití blatníků nebo nosičů, pro které je potřeba nechat trochu místa. V této fázi se také volí materiál, který bude při stavbě použitý. Zde můžeme ovlivnit tuhost kola, případně upravit tvar a profil trubek tak, aby byly více pohlceny vibrace.

Návrh je rozkreslen do podoby podrobného výkresu, včetně výčtu veškerého potřebného materiálu, typu patek, vedení lanek a pod. Tento návrh je odsouhlasen zákazníkem a probíhá objednávka materiálu.

Výroba

Základní rozměry z výkresu jsou přeneseny na svařovací rám, který slouží k uchycení jednotlivých trubek v rovině a požadované poloze. Jednotlivé trubky jsou korunkovými vrtáky upraveny tak, aby co nejtěsněji dosedly na jiné trubky. Finální doladění probíhá pomocí pilníku. V této fázi je také vhodné trubky připravit na pozdější osazení návarků, případně do trubek osadit vnitřní vedení lanek.

Spojování rámu začíná spojením základního rámového trojuhelníku. Ve svařovacím rámu jsou trubky pouze lehce bodově spojeny, finální dokončení spojů poté probíhá již mimo svařovací rám. S ohledem na snadnější broušení je tato práce navíc rozdělena na více etap. Průběžně je kontrolována rovinatost rámu.

Broušení spojů je časově nejnáročnější na celé výrobě rámu. Po rozpuštění tavidla ve vodě začínám nahrubo tvarovat spoje pilníky různých tvarů a velikostí. Použití mechanizace je dost omezeno z důvodu špatného přístupu ke spojům, navíc hrozí nenávratné poškození práce probroušením trubky - stěny jsou hodně tenké a nesmí dojít k jejich oslabení. Konečné vyhlazení spoje se poté provádí brusným papírem, vše opět ručně. Výsledkem je dokonale hladký spoj s pravidelným přechodem pájky na základní materiál.

Jakmile je rámový trojuhelník kompletní, může se přikročit k doplnění rámu o zadní stavbu. Svařovací rám umožňuje upevnění zadních patek v požadované poloze a postup prací je podobný jako u hlavního trojuhelníku. Opět je kontrolována rovinatost rámu.

Na závěr je rám doplněn o různé návarky (brzdy, košíky, blatníky, příslušenství). V místě kontaktu kol s rámem preferuji nerezový materiál, takže v této fázi jsou patky vybaveny nerezovými kryty. Po zabroušení je již rám téměř kompletní. Chybí jej pouze připravit pro finální montáž, pomocí ručních fréz je zkalibrována hlavová trubka, sedlová trubka a protažen závit středového složení. Časová náročnost výroby se odvíjí od složitosti rámu, v průměru strávím výrobou jednoho rámu 60-80 hodin.

Obdobným postupem probíhá také výroba vidlic, představců a dalšího příslušenství. Využívám stejnou technologii výroby, pouze materiál má jiné průměry a je uchycen do jiných, speciálně připravených přípravků. Na celém výsledném rámovém setu je tak použita stejná technologie výroby (včetně detailů), což vytváří jednotný celek.

Dokončení rámu

Nyní již zbývá rám ošetřit proti korozi a nalakovat. Dutiny rámu jsou ošetřeny odstraňovačem rzi a konzervačním přípravkem na bázi vosku. Celý rám je otryskán jemným pískem, vytvoří se tak perfektní podklad pod finální úpravu. Od této chvíle je jakýkoliv kontakt s rámem pouze v bílých rukavičkách. Po úpravě je rám nastříkán vrstvou základní barvy, a je zkontrolována hladkost povrchu. Případné drobné rýhy jsou opraveny plničem a jemně zabroušeny.

Dále je možné přistoupit k finální barevné úpravě rámu. Zde je možnost využití široké škály materiálů používaných pro nástřik autokarosérií s možností přesného barevného doladění, ale také jiných typů barev - autolaky ve spreji pro různé barevné kombinace v menších plochách, fotoluminiscenční barvy a pod. Veškerou grafiku a loga vytvářím pomocí barevných nástřiků. Řezanou fólii používám pouze pro vytvoření šablony pro stříkání. Tento postup je náročnější, ale k zakázkovému rámu podle mého názoru patří.

Na závěr je rám překryt několika tenkými vrstvami dvousložkového laku určeného pro lakování autokarosérií. Po řádném vytvrzení laku (několik týdnů) je již lak dostatečně tvrdý a je možné jej jemně doleštit a ošetřit voskem. Tato vosková úprava usnadňuje pozdější čištění a chrání lak. Tuto vrstvu doporučuji občas obnovit, aby si lak zachovával svůj vzhled po co nejdelší dobu.

Kompletace

Preferuji dodání kompletního kola, abych mohl ověřit bezproblémovou funkci všech součástí rámu se zvolenými komponenty. Nebráním se dodání jednotlivých dílů zákazníkem, jeho přítomnosti při finální kompletaci nebo při jakékoliv fázi výroby.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0 s